Materiaalipankki
 
Tuote-esitteet & järjestelmät
FAQ
 
Artikkelit
 
Suunnitteluohjeet
 
Työselitysmallit
 
Huolto-ohjeet
 
Tarkistuslista laboratorion ilmanvaihdon ongelmista
Ohjeita suunnitteluun ja asennukseen
Suunnitteluohjeita
Projektien optimaalisen onnistumisen varmistamiseksi toivomme suunnittelijoiden ottavan yhteyttä meihin, koska kaikki tekniset yksityiskohdat ja mahdollisuudet eivät selviä tuote-esitteistämme. Esimerkiksi säätimien min/max-rajat, hälytysrajat, viestit taloautomatiikalle, lämpötilasäädöt, CO2-säädöt, tehostusmahdollisuudet, ali-/ylipaineistus sekä urakkamuodot ja -rajat on parasta selvittää suoraan kanssamme.

AutoCad-tiedostot
Muita ohjeita
  • Työselitysmallitekstit vetokaappien hälyttimistä ja säätöjärjestelmistä. Siirrä tiedot käyttöösi kopioi/copy-komennolla.
  • Painehäviötiedot: kts. tuloilman säätöpelti ACU ja vetokaapin poistoilmapelti FHD (taulukot em. asiakirjojen lopussa)
  • Suunnitteluohje SO-1 (suositusarvoja ja muuta huomioitavaa)
  • Suunnitteluohje SO-2 (suositeltavat kanavanopeudet)
  • Asennusohje AO-1 (suojaetäisyydet ja moottorien asento)
  • Yleistietoa erilaisista vetokaappien ilmavirran säätötavoista. Ota meihin yhteyttä halutessasi tietoja tuotteista, joita ei esitellä täällä.
Mittausraportti