Materiaalipankki
 
Tuote-esitteet & järjestelmät
FAQ
 
Artikkelit
 
Suunnitteluohjeet
 
Työselitysmallit
 
Huolto-ohjeet
 
Tarkistuslista laboratorion ilmanvaihdon ongelmista
Artikkelit
 1. Laboratorion turvallisuuden ja energiatalouden uudet mahdollisuudet vetokaappityöskentelyssä
 2. Talotekniikka-lehden artikkeli 7/2000 (pdf-tiedosto 419 kt)
 3. Laboratoriorakennuksen vetokaappihuoneiden seurantatutkimus meneillään (pdf-tiedosto 96 kt)
 4. Laboratorion ilmanvaihdon säätöjärjestelmät 5/2004 (pdf-tiedosto 54 kt)
 5. Ote CUBE/Virtual Space 4D -loppuraportista
  Yli 2 vuotta kestänyt seurantatutkimus, jossa oli mukana 11 vetokaappia varustettuna Fanison-säätöjärjestelmillä (pdf-tiedosto 229 kt).
 6. Required Response Time for Variable Air Volume Fume Hood Controllers, Lars E. Ekberg, Jan Melin
  Ruotsalaistutkimus, jossa on merkkiainemittauksin tutkittu vetokaapin säätöjärjestelmän vasteajan merkitystä ilmavuotoihin huonetilaan.
 7. Seurantatutkimus: Läsnäolo-ohjatulla ilmavirtojen säätötavalla lähes 40% säästöt laboratoriossa
  Virtual Space 4D-ohjelman tutkimustuloksia 23.4.2007 (pdf-tiedosto 351 kt)
 8. Läsnäolo-ohjatulla ilmavirtojen säätötavalla varustetun laboratoriorakennuksen toimivuus pitkällä aikavälillä Sisäilmastoseminaarissa 5.3.2008 Espoon Dipoliissa pidetty esitelmä, jossa esiteltiin kokemuksia ja mittaustuloksia Työterveyslaitoksen laboratorion säätöjärjestelmistä (pdf-tiedosto 242 kt).