Materiaalipankki
 
Tuote-esitteet & järjestelmät
FAQ
 
Artikkelit
 
Suunnitteluohjeet
 
Työselitysmallit
 
Huolto-ohjeet
 
Tarkistuslista laboratorion ilmanvaihdon ongelmista
Huolto- ja käyttöohjeet
Yleiset ohjeet
Laboratorion säätöjärjestelmän FL 103-105 huolto
Yleistä
Järjestelmän komponentit eivät yleensä vaadi huoltoa.

 • Vetokaapin luukun aukon virtausta mittaava nopeusanturi on puolijohdetyyppinen. Anturin jälkikalibrointia ei tarvita.
 • Järjestelmän mekaaniset komponentit ovat nopeat moottoripellit varustettuna asentoanturilla ja luukun asentoanturi.
 • Mekaanisten komponenttien häiriöitä järjestelmä valvoo itsenäisesti. Mikäli järjestelmässä on häiriö, syttyy huollon merkkivalo vetokaapin paneeliin.
 • Ilmavirtoja säätävien moottoripeltien häiriöitä järjestelmä indikoi ilmavirtahälyttimillä.
Järjestelmän toiminnan tarkastukset
Järjestelmän toiminta on hyvä tarkistaa määräajoin. Tarkastusaikataulu päätetään laboratoriokohtaisesti. Yleensä vuosittaiset tarkastukset ovat riittävät. Järjestelmä tulisi kuitenkin aina testata ja tarvittaessa säätää laboratorioon tehtyjen ilmanvaihtomuutosten jälkeen.

Tarkastusmittaus suoritetaan jokaiselle vetokaapille ja huoneelle.

Tarkistusmittaus sisältää:
 • Vetokaapin luukun aukon virtauksen tarkistus
 • Hälytyksen toiminta ja rajat
 • MAX-kytkimen toiminta
 • ON/OFF-kytkimen toiminta
 • Huoneiden painesuhteiden tarkistus

Tarkastusten yhteydessä tehdään tarvittavat säädöt.
Kierrätys
Käytöstä poistettujen komponenttien kierrätyksestä määräysten mukaisesti huolehtii Elker Oy.
Paneelin käyttöohje

Laboratorion säätöjärjestelmien FL 200-205 huolto-ohjeet
Yleistä
Järjestelmän komponentit eivät vaadi yleensä huoltoa.
 • Vetokaapin säätöjärjestelmästä on erillinen huolto-ohje.
 • Tuloilmavirtoja säätävien moottoripeltien häiriöt ilmenevät poikkeavina käyntiääninä tai huoneen väärinä painesuhteina. Tarkista ensin puhaltimien ja palopeltien toiminta. Jos häiriö ei poistu, ota meihin yhteyttä.
 • Jos järjestelmään kuuluu erillinen painesäädön anturi, se on automaattisesti nollautuva eikä vaadi huoltoa. Jos painesäätöjärjestelmä ei silti toimi, tarkista myös ovien sulkeutuminen, ovikytkimien toiminta ja huoneen tiiveys silmämääräisesti.
Järjestelmän toiminnan tarkastukset
Järjestelmän toiminta on hyvä tarkistaa määräajoin. Tarkastusaikataulu päätetään laboratoriokohtaisesti. Yleensä vuosittaiset tarkastukset ovat riittävät. Järjestelmä tulisi kuitenkin aina testata ja tarvittaessa säätää laboratorioon tehtyjen ilmanvaihtomuutosten jälkeen.

Tarkastusmittaus suoritetaan yleensä vetokaappien tarkistuksen yhteydessä. Tarkastusten yhteydessä tehdään myös tarvittavat säädöt.
Kierrätys
Käytöstä poistettujen komponenttien kierrätyksestä määräysten mukaisesti huolehtii Elker Oy.
Laboratorion painesäätöjärjestelmien FP 301-305 huolto-ohjeet
Yleistä
Järjestelmän komponentit eivät vaadi yleensä huoltoa.

 • Järjestelmään mahdollisesti liitetystä vetokaapin säätöjärjestelmästä on erillinen huolto-ohje.
 • Painesuhdetta säätävien moottoripeltien häiriöt ilmenevät poikkeavina käyntiääninä tai huoneen väärinä painesuhteina. Tarkista ensin puhaltimien ja palopeltien toiminta. Jos häiriö ei poistu, ota meihin yhteyttä.
 • Järjestelmään kuuluu erillinen painesäädön anturi, se on automaattisesti nollautuva eikä vaadi huoltoa. Jos painesäätöjärjestelmä ei silti toimi, tarkista myös ovien sulkeutuminen, ovikytkimien toiminta ja huoneen tiiveys silmämääräisesti.
Järjestelmän toiminnan tarkastukset
Järjestelmän toiminta on hyvä tarkistaa määräajoin. Tarkastusaikataulu päätetään laboratoriokohtaisesti. Yleensä vuosittaiset tarkastukset ovat riittävät. Järjestelmä tulisi kuitenkin aina testata ja tarvittaessa säätää laboratorioon tehtyjen ilmanvaihtomuutosten jälkeen.

Tarkastusmittaus suoritetaan yleensä vetokaappien tarkistuksen yhteydessä. Tarkastusten yhteydessä tehdään myös tarvittavat säädöt.
Kierrätys
Käytöstä poistettujen komponenttien kierrätyksestä määräysten mukaisesti huolehtii Elker Oy.
Paneelin käyttöohje