Toteutukset
 
Laboratoriotilat
 
Paineistetut tilat
 
Teolliset tilat
 
Muut toteutukset
Laboratoriotilat
Laboratorion turvallisuus

Laboratorioiden turvallisuus ja käyttökelpoisuus on laaja kokonaisuus. Käyttötarpeiden kartoittaminen, suunnittelu, tekniset ratkaisut, asennukset ja käyttöönotto luovat ainekset onnistuneeseen lopputulokseen. Myös käyttäjäkoulutus on merkittävä osa turvallisuutta.

Vetokaappijärjestelmät

Työntekijän turvallisuuden kannalta on tärkeää pyrkiä estämään haitallisten aineiden kulkeutuminen ulos vetokaapista hengitysvyöhykkeelle. Perinteisen vetokaapin luukun aukossa ilman nopeus vaihtelee luukun asennon mukaan. Suositeltavampaa olisi pitää luukun aukossa ilman virtausnopeus vakiona (0,5 m/s) luukun asennosta riippumatta.

 • Järjestelmällä voidaan pitää ilman nopeus vetokaapin luukun aukossa vakiona säätämällä poistoilmavirran määrää.
 • Luukun asento- ja ilman nopeusanturi reagoivat nopeasti muutoksiin.
 • Säätöpellin toiminta-aika on alle kolme sekuntia.
 • Hälytys häiriötilanteista välittyy vilkkuvaloin ja äänimerkein työntekijälle.
 • Hätäkytkin mahdollistaa pakko-ohjauksen ilmavirroille.
 • Energiaa säästyy oppivalla ilmavirtojen säätöjärjestelmällä.
 • Läsnäolotunnistimella energiansäästöä voidaan haluttaessa tehostaa.

Halutessasi lisätietoja itse vetokaapeista ja muista laboratoriokalusteista. suosittelemme ottamaan yhteyttä Visu Kalusteeseen.

Imupöydän/kohdepoiston/potilashuoneen säätöjärjestelmät

Järjestelmät mittaavat ja säätävät poistoilmamäärät halutuksi kohde- tai imupöytäpoistoissa sekä haluttaessa siirtävät ilmamäärätiedot huonesäätimelle.

Avainohjattua järjestelmää FE 4 voidaan käyttää potilashuoneiden tuloilman ja paineen yhdistettyyn säätöön.

Huonejärjestelmät

Eri tilojen väliset painesuhteet on pidettävä suunnitelluilla tasoilla, vaikka poistoilmamäärät vaihtelevat vetokaappien luukkujen asentojen mukaan. Laboratorion kokonaisilmanvaihtoon vaikuttavat erilaiset kohdepoistot, ilmastoidut kemikaalivarastot sekä myös lämpöolosuhteet. Poisto- ja tuloilman määrää on säädettävä hallitusti kokonaisuus huomioiden.

Laboratoriohuoneen on oltava alipaineinen, jos vaarallisten ja haitallisten kemikaalien leviäminen muihin tiloihin halutaan estää ja vastaavasti ylipaineinen, jos laboratoriota halutaan suojata ympäristön epäpuhtauksilta. Energiankulutus pienenee ohjaamalla ilmavirtoja tarpeen mukaisesti.

Painesuhteet pidetään suunnitelluilla tasoilla mittaamalla joko ilmamääriä tai paine-eroa erillisellä paineanturilla. Mittauksen perusteella säädetään tulo-/poistoilmamäärää. Lisäksi annetaan hälytys asetusarvosta poikettaessa.

 • Järjestelmään voidaan liittää useita poisto- ja tuloilmalaitteita.
 • Säätimet ovat oppivia ja hyödyntävät edellisten tilanteiden poisto- ja tuloilmavirtaustietoja.
 • Järjestelmään FL 205 voidaan liittää myös huonetermostaatti, yleispoiston ohjaus, kohdepoistot sekä huoneen ja kanavistohaaran painesäätö.
 • Eri tilojen väliset painesuhteet voidaan pitää haluttuina.
 • Sisäinen tiedonsiirto tapahtuu RS 485 -väylässä (FL 205) ja virtaviestillä.
 • Järjestelmistä voidaan siirtää tietoja rakennusautomaatiolle.
 • Käyttöönotto, start-up ja koulutus sisältyvät toimitukseen.
 • Järjestelmillämme on lukuisia referenssejä Suomessa ja ulkomailla.
 • Painesäätöjärjestelmät ovat liitettävissä myös vetokaappihuoneisiin.

Koska vaatimukset eri kohteissa voivat olla hyvin erilaisia, usein parhaaseen lopputulokseen päästään suunnittelemalla järjestelmät yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

FL 101 Vetokaapin toiminnan valvonta- ja hälytysjärjestelmä

FL 105 Vetokaapin digitaalinen poistoilman säätöjärjestelmä
FE 1 Ilmamäärän asetus ja valvonta ajastintoiminnolla

FE 2 Ilmamäärän portaaton säätö asennoittimella

FE 3 Ilmamäärän säätö likaiselle/syövyttävälle poistoilmalle

FE 4 Tuloilmamäärän säätö ja painesäätö potilashuoneisiin
FL 205 Digitaalinen huoneen poisto- ja tuloilmavirtojen säätöjärjestelmä
- Ohjelmoitavissa RS 485 -väylää pitkin
- Liitettävissä vetokaappeja ja tulopeltejä yhteensä 31 kpl sekä 3+4 kohdepoistoa
- Huoneen lämpötilaohjaus sekä huoneen ja haarakanavan painesäätö mahdollista