Toteutukset
 
Laboratoriotilat
 
Paineistetut tilat
 
Teolliset tilat
 
Muut toteutukset
Paineistetut tilat
Huoneiden painesäädön tuoma turvallisuus

Erikoistilojen turvallisuus ja käyttökelpoisuus on laaja kokonaisuus. Käyttötarpeiden kartoittaminen, suunnittelu, tekniset ratkaisut, asennukset ja käyttöönotto luovat ainekset onnistuneeseen lopputulokseen. Myös käyttäjäkoulutus on merkittävä osa turvallisuutta.

Huoneiden tai tilojen väliset painesuhteet pidetään suunnitelluilla tasoilla mittaamalla ilmamääriä tai paine-eroa erillisellä paineanturilla. Mittauksen perusteella säädetään tulo-/poistoilmamäärää. Lisäksi annetaan hälytys asetusarvosta poikettaessa.

Painesäätöjärjestelmät
Sairaalan potilashuoneet, puhdastilat ja muut tilat

FP 301 Painesuhteiden valvontajärjestelmä

FP 302 Painesuhteiden säätöjärjestelmä säätöpeltiin ECD liitettäväksi

FP 304 Painesuhteiden säätöjärjestelmä säätöpeltiin ECD liitettäväksi varustettuna avainkytkimellä (2 tai 3 paineasetusta)

FP 306 Painesuhteiden säätöjärjestelmä tuloilman säädöllä eristyshuoneisiin

RP3A Painesuhteiden säädin kolmella asetusarvolla eristyshuoneisiin
Laboratorion vetokaappihuoneet, jossa FL 204 tai FL 205 -järjestelmä

FP 303 Painesuhteiden säätöjärjestelmä laboratoriotilan säätöjärjestelmään FL 204 liitettäväksi

FP 304 Painesuhteiden säätöjärjestelmä laboratoriotilan säätöjärjestelmään FL 204 liitettäväksi varustettuna avainkytkimellä (yli-/alipaine)

FP 305 Painesuhteiden säätöjärjestelmä laboratoriotilansäätöjärjestelmään FL 205 liitettäväksi