Toteutukset
 
Laboratoriotilat
 
Paineistetut tilat
 
Teolliset tilat
 
Muut toteutukset
Teolliset tilat

Analysoimme ja ratkaisemme teollisuuslaitosten ilmanvaihdon ongelmakohteita. Erityistä huomiota kiinnitämme ratkaisuiden soveltuvuuteen tuotantoprosessiin ja käyttäjien sitoutumiseen.

Apuvälineinä analysoinnissa käytämme ilmavirtausten mittalaitteita ja merkkisavuja. Ratkaisuiden ideointi- ja arviointivaiheessa apunamme ovat 3D-visualisointiohjelmistot. Suunnitelmien toimivuus käytännössä varmistetaan prototuotteella tehtävällä täyden mittakaavan kokeella todellisessa tuotantotilanteessa.

Huomioitavaa

Kohdeilmanvaihto on usein tehokkain ja taloudellisin keino prosesseista vapautuvien epäpuhtauksien hallitsemiseksi. Varsinkin tilanteissa, joissa työtekijä joutuu työskentelemään lähellä epäpuhtauslähdettä se voi olla ainoa tapa saavuttaa hyvä hengitysilma. Kohdeilmanvaihto on siis aina sidoksissa prosessiin ja lähes aina työntekijöihin.

Olemme toteuttaneet kymmeniä teollisuuden kohdeilmanvaihtoratkaisuja pääsääntöisesti kokonaistoimituksina sisältäen suunnittelun, toteutuksen, testauksen ja koulutuksen.

Näiden projektien suunnittelussa olemme huomioineet seuraavaa:

 • Ratkaisut eivät saa häiritä
  • näkyvyyttä
  • tuotantoprosessia, sen koneita tai niiden käyttöä
  • huoltotoimenpiteitä
  • muita ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiä.
 • Prosessin poistoilma ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa poistuessaan rakennuksesta.
Havaintojamme todellisten projektien toteutuksesta:
 • Työntekijät ovat projektissa mukana ja sitoutuneita ratkaisuihin jo kehitysvaiheesta alkaen.
 • Työnantajat uskovat, että investointi työsuojeluun kannattaa.
 • Toteutettuja ratkaisuja voidaan kehittää tai muuttaa, kun niitä on käytetty tuotannossa hetken aikaa eri tilanteissa.
Palvelukonsepti
Kaavio 1
Prosessiryhmät
Kaavio 2

Kysy meiltä tarkempia tietoja palveluistamme.