FP 302

Huonetilojen painesuhteiden säätöjärjestelmä säätöpeltiin liitettäväksi

FP 302 -järjestelmällä voidaan valvoa ja ylläpitää tilojen välisiä painesuhteita. Vaativan huonetilan painesuhteiden valvonta ja säätö mahdollistavat haluttujen olosuhteiden ylläpidon erilaisille prosesseille.

Järjestelmän ominaisuudet

  • Painealueiksi voidaan valita -100…+300 Pa
  • Hälytys häiriötilanteista välittyy merkkivaloin ja äänimerkein työntekijälle
  • Paineasetus, säädön nopeus, hälytysrajat ja –viiveet ohjelmoitavissa
  • Hälytys ja painenäyttö siirrettävissä rakennusautomaatiojärjestelmiin
  • Oven aukaisun vaikutus voidaan huomioida ovikytkimellä
  • Järjestelmään voidaan liittää useita lisänäyttöä
  • FP 302 ohjaa suoraan säätöpeltiä ja FP 303 kytketään säätöjärjestelmään FL 205