Laboratoriotilat

Laboratorioiden turvallisuus ja käyttökelpoisuus on laaja kokonaisuus. Käyttötarpeiden kartoittaminen, suunnittelu, tekniset ratkaisut, asennukset ja käyttöönotto luovat ainekset onnistuneeseen lopputulokseen. Myös käyttäjäkoulutus on merkittävä osa turvallisuutta.

Eri tilojen väliset painesuhteet on pidettävä suunnitelluilla tasoilla, vaikka ilmamäärät vaihtelevat vetokaappien luukkujen asentojen mukaan. Laboratorion kokonaisilmanvaihtoon vaikuttavat erilaiset kohdepoistot, ilmastoidut kemikaalivarastot sekä myös lämpöolosuhteet. Poisto- ja tuloilman määrää on säädettävä hallitusti kokonaisuus huomioiden.

Vetokaappijärjestelmät

Työntekijän turvallisuuden kannalta on tärkeää pyrkiä estämään haitallisten aineiden kulkeutuminen ulos vetokaapista hengitysvyöhykkeelle.

Työntekijän suojaaminen ja varoittaminen vetokaapista vapautuvilta epäpuhtauksilta takaa tuottavan ja turvallisen työympäristön.

Perinteisesti vetokaappien poistoilmamäärä on vakio tai sitä säädetään min/max kytkimellä. Tämä ei takaa turvallista työympäristöä kaikissa tilanteissa ja kuluttaa myös suhteettoman paljon energiaa. Vetokaappien ilmanvaihdon säätöjärjestelmä pitää ilman virtausnopeuden työskentelyaukossa yleensä vakiona 0,5 m/s.

Toimiakseen vetokaappien ilmanvaihdon säätöjärjestelmä vaatii koko tilan ilmavirtojen hallinnan, mistä huolehditaan huonejärjestelmällä. Oikealla tavalla toimiva kokonaisuus mahdollistaa myös suuren energian säästön, kun ilmaa poistetaan vain todellisen tarpeen mukaan.

Huonejärjestelmät

Laboratoriohuoneen on oltava alipaineinen, jos vaarallisten ja haitallisten kemikaalien leviäminen muihin tiloihin halutaan estää ja vastaavasti ylipaineinen, jos laboratoriota halutaan suojata ympäristön epäpuhtauksilta.

Painesuhteet pidetään suunnitelluilla tasoilla mittaamalla ilmamääriä ja paine-eroa erillisellä paineanturilla. Mittauksen perusteella säädetään tulo-/poistoilmamäärää. Lisäksi annetaan hälytys asetusarvosta poikettaessa.