Suunnitteluohjeet

Ohjeita suunnitteluun ja asennukseen

Kaikki tekniset yksityiskohdat eivät selviä tuote-esitteistä, joten projektien optimaalisen onnistumisen varmistamiseksi toivomme suunnittelijoiden ottavan yhteyttä meihin.

Esimerkiksi säätimien min/max-rajat, hälytysrajat, viestit taloautomatiikalle, lämpötilasäädöt, CO2-säädöt, tehostusmahdollisuudet, ali-/ylipaineistus sekä urakkamuodot ja -rajat on parasta selvittää suoraan kanssamme.

AutoCad-tiedostot

Vetokaappijärjestelmän säätökaavioesimerkkejä

Painesäätöjärjestelmän säätökaavioesimerkki

Säätöpeltiemme tuotetietokannat MagiCAD-ohjelmiin

Muita ohjeita

Työselitysmallitekstit vetokaappien hälyttimistä ja säätöjärjestelmistä. Siirrä tiedot käyttöösi kopioi/copy-komennolla.

Painehäviötiedot: kts. tuloilman säätöpelti ACU ja vetokaapin poistoilmapelti FHD (taulukot em. asiakirjojen lopussa)

Suunnitteluohje SO-1 (suositusarvoja ja muuta huomioitavaa)

Suunnitteluohje SO-2 (suositeltavat kanavanopeudet)

Asennusohje AO-1 (suojaetäisyydet ja moottorien asento)

Yleistietoa erilaisista vetokaappien ilmavirran säätötavoista.