Rekisterinpitäjä

Fanison Oy, Vesijärvenkatu 25c 2, 15140 Lahti

Rekisteristä vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jouko Eloranta

Rekisterin nimi

Fanison Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä
liiketoiminnan hoitamiseen. Fanison Oy voi lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia
rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen tai pyynnön perusteella. Rekisteröity voi
kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavaa tietosisältöä

  • Asiakkaan perustiedot: yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilö ja yhteystiedot
  • Yhteystiedot voivat sisältää: puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita
  • Asiakkaalle lähetetyn sähköpostin tiedot tekstisisältöineen
  • Asiakkaan luokittelu toimialaryhmiin

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itsensä yhteydenoton yhteydessä tai myöhemmin antamat tiedot, yritysten
verkkosivut ja muut vastaavat julkiset ja yksityiset rekisterit. Tietojen luovutus konsernin sisällä on
mahdollista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto:
    Ei manuaalista aineistoa
  • ATK:lle talletetut tiedot
    Rekisteriä ja sen varmuuskopioita ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Tietoja varmennetaan säännöllisesti virusten ja haittaohjelmien varalta.