Materiaalit

Projektien optimaalisen onnistumisen varmistamiseksi toivomme suunnittelijoiden ottavan yhteyttä asiantuntijoihimme, sillä kaikki tekniset yksityiskohdat ja mahdollisuudet eivät selviä tuote-esitteistämme. Esimerkiksi säätimien min/max-rajat, hälytysrajat, viestit taloautomatiikalle, lämpötilasäädöt, CO2-säädöt, tehostusmahdollisuudet, ali-/ylipaineistus sekä urakkamuodot ja -rajat on parasta selvittää yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.