FP 305

Painesuhteiden säätöjärjestelmä
laboratoriotilan säätöjärjestelmään FL 205 liitettäväksi

FP 305 -järjestelmällä voidaan valvoa ja ylläpitää tilojen välisiä painesuhteita. Nykyaikaisen laboratorion painesuhteiden valvonta ja säätö mahdollistaa haluttujen olosuhteiden ylläpidon erilaisille prosesseille.

Järjestelmän ominaisuudet

  • Painesuhteet voidaan tarpeen mukaan säätää –100 Pa…+300 Pa
  • Hälytys häiriötilanteista välittyy merkkivaloin ja äänimerkein työntekijälle
  • Paineasetus, säädön nopeus, hälytysrajat (min/max) ja –viiveet ohjelmoitavissa
  • Hälytys ja painenäyttö siirrettävissä rakennusautomaatiojärjestelmiin
  • Oven aukaisun vaikutus voidaan huomioida ovikytkimellä
  • Järjestelmään voidaan liittää viisi näyttöä