Laboratorion painesäätöjärjestelmien FP 301-305 huolto

Yleistä

  • Järjestelmän komponentit eivät vaadi yleensä huoltoa.
  • Järjestelmään mahdollisesti liitetystä vetokaapin säätöjärjestelmästä on erillinen huolto-ohje.
  • Painesuhdetta säätävien moottoripeltien häiriöt ilmenevät poikkeavina käyntiääninä tai huoneen väärinä painesuhteina. Tarkista ensin puhaltimien ja palopeltien toiminta. Jos häiriö ei poistu, ota meihin yhteyttä.
  • Järjestelmään kuuluu erillinen painesäädön anturi, se on automaattisesti nollautuva eikä vaadi huoltoa. Jos painesäätöjärjestelmä ei silti toimi, tarkista myös ovien sulkeutuminen, ovikytkimien toiminta ja huoneen tiiveys silmämääräisesti.

Järjestelmän toiminnan tarkastukset

Järjestelmän toiminta on hyvä tarkistaa määräajoin. Tarkastusaikataulu päätetään laboratoriokohtaisesti. Yleensä vuosittaiset tarkastukset ovat riittävät. Järjestelmä tulisi kuitenkin aina testata ja tarvittaessa säätää laboratorioon tehtyjen ilmanvaihtomuutosten jälkeen.

Tarkastusmittaus suoritetaan yleensä vetokaappien tarkistuksen yhteydessä. Tarkastusten yhteydessä tehdään myös tarvittavat säädöt.

Kierrätys

Käytöstä poistettujen komponenttien kierrätyksestä määräysten mukaisesti huolehtii Elker Oy.

Paneelin käyttöohje