Laboratorion säätöjärjestelmän FL 103-105 huolto

Yleistä

  • Järjestelmän komponentit eivät yleensä vaadi huoltoa.
  • Vetokaapin luukun aukon virtausta mittaava nopeusanturi on puolijohdetyyppinen. Anturin jälkikalibrointia ei tarvita.
  • Järjestelmän mekaaniset komponentit ovat nopeat moottoripellit varustettuna asentoanturilla ja luukun asentoanturi.
  • Mekaanisten komponenttien häiriöitä järjestelmä valvoo itsenäisesti. Mikäli järjestelmässä on häiriö, syttyy huollon merkkivalo vetokaapin paneeliin.
  • Ilmavirtoja säätävien moottoripeltien häiriöitä järjestelmä indikoi ilmavirtahälyttimillä.

Järjestelmän toiminnan tarkastukset

Järjestelmän toiminta on hyvä tarkistaa määräajoin. Tarkastusaikataulu päätetään laboratoriokohtaisesti. Yleensä vuosittaiset tarkastukset ovat riittävät. Järjestelmä tulisi kuitenkin aina testata ja tarvittaessa säätää laboratorioon tehtyjen ilmanvaihtomuutosten jälkeen.

Tarkastusmittaus suoritetaan jokaiselle vetokaapille ja huoneelle. Tarkistusmittaus sisältää:

  • Vetokaapin luukun aukon virtauksen tarkistus
  • Hälytyksen toiminta ja rajat
  • MAX-kytkimen toiminta
  • ON/OFF-kytkimen toiminta
  • Huoneiden painesuhteiden tarkistus

Tarkastusten yhteydessä tehdään tarvittavat säädöt.

Kierrätys

Käytöstä poistettujen komponenttien kierrätyksestä määräysten mukaisesti huolehtii Elker Oy.

Paneelin käyttöohje

Paneelien käyttöohjetarroja toimitamme mielellämme postitse tarpeen mukaan.