Tarkistuslista laboratorion ilmanvaihdon ongelmista

Onko työpisteessäsi ikäviä hajuja?

Hyvä työskentelytapa edellyttää kemikaalien varastointia ilmastoituihin kaappeihin ja niiden käyttöä vain vetokaapeissa. Jos jätät kemikaaleja työtasoille, voi niistä levitä epätoivottuja hajuja ja epäpuhtauksia huoneilmaan.

Onko toimistoissa tai käytävillä ikäviä hajuja?

Syynä saattaa olla ilmastointijärjestelmä, joka kuljettaa ilmaa laboratoriotiloista muihin tiloihin väärien painesuhteiden takia.

Jos huoneessa olevissa metallipinnoissa kuten vesikalusteissa, sähkökalusteissa tai muissa metalliesineissä on hapettumia tai ruostetta, saattaa vetokaapeista tai ilmastoiduista kaapeista vuotaa ympäristöön korrosoivia kaasuja. Nämä kaasut ovat usein ihmisille haitallisia.

Onko joitakin vetokaappeja kytketty pois toiminnasta?

Poiskytkettyjen vetokaappien poistokanavistossa ilman virtaus saattaa kääntyä vetokaapista huoneeseen päin. Näin voi tapahtua, jos huoneessa on muita vetokaappeja, huuvia tai ilmastointikaappeja samanaikaisesti toiminnassa.

Onko vetokaappien luukkuja jätetty aiheettomasti auki?

Vetokaapin avattava etuluukku mahdollistaa tilapäisen pääsyn vetokaappiin esimerkiksi laiteasennusta varten ja mahdollistaa työskentelyn käsiä käyttämällä. Turvallisuuden kannalta etuluukku on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jotta ilmavirtaus huoneesta vetokaappiin ja poistokanavaan olisi mahdollisimman tehokas.

Huomaatko vedon tunnetta avatessasi ovia laboratoriohuoneisiin?

Usein syynä on huoneen liian suuri poistoilmamäärä suhteessa tuloilmamäärään. Voimakas alipaine huoneessa voi vaikeuttaa ovien aukaisua, imeä epäpuhtauksia muista huoneista ja lisätä ilmastoinnin käyttökuluja.

Jos havaitsit ongelmia edellä mainituissa asioissa, tulisi laboratorion ilmanvaihto tarkistuttaa asiantuntijalla. Huolto, saneeraus tai koulutus ovat yleensä ratkaisuja ongelmatilanteisiin.