AVM

Mittauselin kohdepoiston, poiston tai tulon mittaamiseksi.