PSV 10

Painelähetin -50/+50 … -500/+500 Pa lineaarisilla ulostuloilla (Pa, l/s), automaattinollauksella ja näytöllä