RPI 20 / ZPI 20

Paneeli poistokanaviston paineen tai huonepaineen näyttämiseksi digitaaliseen järjestelmään